Sensor på Vealøs

Romtemperatur og Batterispg nå
Temp Battspg Utlufting Dato tid
13.70 *C 13.75 V Vifte NA 2021-12-04 04:45:59
Temperatur og spenningsovervåking

Sensoren på Vealøs består av en ESP8266, DHT22 temp.sensor og en spenningsdeler for måling av batterispenningen.

Sensoren måler temperatur og spenning hvert minutt, hvert 10. minutt sender den data til en Raspberry PI server som står hjemme hos la2yg.

Den sjekker også terskelverdier på temperatur og spenning. Hvis de overskrides sendes det en alarmmelding pr epost til ansvar.

En avtrekksvifte styres også av denne sensoren.

Hvert døgn sendes det en oppsummering pr epost.

Utvidelser er mulig ved å benytte ESP32 i stedet. Da kan også f.eks SWR på de forskellinge repaterne overvåkes.

Serverens lagrede data fra Vealøs kan hentes ut fra venstre kolonne her.

Alarmgrense:
Maxtemp = 35C, Mintemp = 5 C
Maxvolt = 15,5 V, Minvolt = 11,5 V
Vifte på > 18 C, Vifte av < 17 C